Lupe lojistik çözümleri ile lojistik ihtiyaçlara uçtan uca destek sağlanmakta, iş süreçlerinin fonksiyonalitesi arttırılarak daha etkin hale getirilmektedir.

Gümrük ve dış ticaret paketiyle ithalat ihracat işlemleri tek bir platform üzerinden yönetilebilmektedir.

Hazıredim ve mobil depo çözümleri ile malzeme yönetimini daha etkin bir biçimde yönetebilme imkanına kavuşulmaktadır.

Mobil kalite yönetimi ürünü ile kalite süreçleri üretim hattı ve/veya sahada online olarak mobil ekranlarla yönetilerek kalite süreçleri daha efektif yönetilebilmektedir.

Satın alma yönetimi ürünü satin alma departmanının talep-sipariş ve onay, teklif ve tedarikçi yönetimi süreçlerini tek bir çatı altında toplayıp tüm süreçlerin entegre çalışarak departman üzerindeki iş yükünü azaltan ve süreçlerini iyileştiren mobil bir çözüm olarak Lupe lojistik çözüm ailesinde yer almaktadır.

Gümrük ve Dış Ticaret Çözüm

Bu ürünümüzle, ihtiyaç duyulan ürünlerin yurt dışından ithal edilmesi, üretilen veya satışı yapılan ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesi ve ithalat ile ihracat sırasında gümrükte yapılan tescil işlemleri yönetilebilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi

Hazıredim

Üretimden oluşan ihtiyaçların depoya aktarılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürecin yönetilmesi sağlanmaktadır. Malzeme yönetiminin daha etkin şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi

Mobil WM Çözümü

Depo süreçlerinin (nakil, malzeme giriş-çıkışları, teslimat hareketleri vb.) mobil platformlar üzerinden online ve insan hatasının önüne geçilecek şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi

Mobil QM

Kalite sonuç girişlerinin mobil cihazlar üzerinden yönetilmesi sağlanmaktadır. Kalite kontrol faaliyetlerini üretim hattında online olarak ya da dışardan malzeme tedarik mal girişi sonrasında yine sahada yönetecek şekilde web üzerinde çalışmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi

Satınalma Yönetimi

Bu ürümüzle satınalınacak mal ve hizmetle ilgili talep oluşturulması, onaylanan taleplerin siparişe dönüşmesi, tedarikçi olma başvurularının yönetimi ve teklif yönetimi süreçleri tek tek veya paket halinde yönetilebilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi