LUPE ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikamız, www.lupe.com.tr internet sitemizde siz değerli ziyaretçilerimize daha kaliteli ve kişiselleştirilmiş hizmet sunabilmek amacıyla çerez (cookie) kullanımımızın esasları ile çerez çeşitleri hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

1. ÇEREZ HAKKINDA
Çerez, ziyaret edilen bir web sayfası tarafından bilgisayarınızda depolanan bilgilerdir. Çerezler zararlı yazılımlar veya bilgisayarınıza zarar veren uygulamalar değildir. Aksine çerezler, ziyaret etmiş olduğunuz web sayfalarının bir önceki ziyaretinizce yapmış olduğunuz tercihlerinin hatırlanmasını sağlamak amacıyla kullanılmakta, bu sayede ikinci ve sonraki ziyaretlerde doğru yapılandırma ve doğru bilgilendirme ile daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlamaktadır.

Çerezlerin tarafımızca kullanımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

2. ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
Kurum Çerezleri
Kurum çerezleri, web sayfasını ziyaret eden kullanıcının sayfa görüntülemesi, sayfada bulunan oturum sayısı ve kullanıcı sayısını hesaplama gibi amaçlar için kullanılır. Web sayfası ilk önce Kurum Çerezlerini kullanarak verilere erişir ardından sayfası için genel analiz ve raporunu çıkarabilir.

Üçüncü Taraf Çerezler
Üçüncü taraf çerezler, ziyaret edilen web sayfasının oluşturduğu çerezlerden çok ziyaret edilen web sayfası dışında kalan başka öğelerin çerezlerini ifade etmektedir. Sosyal eklentiler, reklamlar veya site eklentileri gibi uygulamalar ile birlikte üçüncü taraf çerezler takip edilir ve davranışsal eylemler kontrol edilebilir.

Oturum Çerezleri
Oturum çerezleri, web sayfasına bağlantı sağlayan ve burada oturum açan kullanıcıların takibi için kullanılır. Özellikle alışveriş eylemlerinin takibi, sepete eklenen ürünleri hatırlamak vb. işlemlerde kullanılır. Bu çerezler tarayıcının kapanması ile silinir.

Kalıcı Çerezler
Kalıcı çerezler, internet erişimi için kullanılan tarayıcıların kapanması sonrasında dahi tutulabilen çerez çeşididir. Özellikle kullanıcı adı ve şifre kullanımı için yoğunlukla kullanılmaktadır.

Güvenli Çerezler
Güvenli çerezler, yalnızca HTTPS yani SSL sertifikasına sahip web sayfalarının güvenli çerezleridir. Bunlar şifreli veri içeren işlemleri kontrol etmek için kullanılır.


3. AMAÇLAR BAKIMINDAN ÇEREZLER
Zorunlu Çerezler
Kesinlikle Gerekli çerezler web sayfamızda dolaşmanız ile talep etmiş olduğunuz özellikler ve güvenli alanlar gibi temel özellikleri kullanmanıza izin verir. Kesinlikle gerekli çerezlerin engellenmesi durumunda web sayfamızın ziyareti sırasında güvenliğin nasıl bir performans göstereceğini garanti edememekteyiz.

Verim ve İşlevsellik Çerezleri
Verim ve işlevsellik için kullanılan çerezler sizlere hizmetlerimizi daha iyi ve daha kaliteli bir şekilde aktarabilmek ve sizlere daha işlevsel hizmet sunabilmek adına kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler izin vermeniz halinde toplanmaktadır.

Pazarlama Çerezleri
Pazarlama çerezleri, web sayfamıza yaptığınız ziyareti, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve takip ettiğiniz bağlantılar dâhil olmak üzere diğer web sitelerini, uygulamaları ve çevrimiçi hizmetleri izlememizi ve bu sayede de web sitemizde size hedefli reklamlar göstermemizi sağlar. Diğer kullanmış olduğumuz çerezlerin yanı sıra, listede belirtmiş olduğumuz üçüncü taraflar da yine izninizle beraber, bilgisayarınıza ilgili çerezleri eklemekte ve kullanmaktadır. Söz konusu çerezler izin vermeniz halinde toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin çerezler kapsamında işlenmesi bakımından detaylı bilgiye www.lupe.com.tr web sitemizde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

4. BİZLER ÇEREZLERİ NASIL VE NEDEN KULLANIYORUZ?
Lupe olarak bizler, web sayfamızda farklı türde çerezleri siz değerli ziyaretçilerimizi diğer kullanıcılardan ayırmak ve sizlere daha kaliteli hizmet sunmak için kullanmaktayız.

Web sitemizde kullandığımız çerezleri daha iyi görebilmeniz açısından sizler için aşağıdaki gibi kategorize ettik:
i. Kesinlikle Gerekli Çerezler (Zorunlu Çerezler - m. 5/2-c)
ii. Sınıflandırılmamış Çerezler (m. 5/1)

Aşağıda bu kategorilerde yer alan çerezlere ilişkin detayların yer aldığı tablolara ulaşabilirsiniz.

i. Kesinlikle Gerekli Çerezler

Ad Domain Açıklama Veri Yaşam Döngüsü
ASP.NET_SessionId www.lupe.com.tr Microsoft.NET tabanlı teknolojilerle yazılmış siteler tarafından kullanılan genel amaçlı platform oturum çerezi. Genellikle sunucu tarafından anonimleştirilmiş bir kullanıcı oturumunu sürdürmek için kullanılır. Oturum Süresi Boyunca

ii. Sınıflandırılmamış Çerezler

Ad Domain Veri Yaşam Döngüsü
sap-login-XSRF_A25 destek.lupe.com.tr Oturum Süresi Boyunca
sap-usercontext destek.lupe.com.tr Oturum Süresi Boyunca

5. ÇEREZLERİN KALDIRILMASI
Dilediğiniz zaman izninize tabi olan çerezlerin kullanılmamasını sağlayabilirsiniz. Bunun için aşağıda belirtilen iletişim adresleri vasıtasıyla tarafımız ile iletişime geçebilir veya web sayfasında girişte açılan çerez butonu ile tercihlerinizi belirleyebilirsiniz.

Alternatif olarak, web tarayıcılarının tarayıcı ayarları çoğu çerezin kontrolüne bir miktar izin vermektedir. Hangi çerezlerin nasıl ayarlandığını görmek dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.aboutcookies.org veya www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çerezleri nasıl sileceğinize yol göstermesi amacıyla tarayıcıların kullanım detaylarının bulunduğu açıklamaları aşağıdaki listede bulabilirsiniz, bu sayfalardan tercihlerinizi yönetebilirsiniz.

o Microsoft Edge için Çerez Ayarları
o Firefox için Çerez Ayarları
o Chrome için Çerez Ayarları
o Safari için Çerez Ayarları

Google Analytics tarafından izlenmekten vazgeçmek için http://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret edebilirsiniz.

6. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK
İşbu Çerez Politikamız yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çerez Politikamız değişen koşullara ve mevzuata uyum amacıyla güncellenebilecektir. İlgili güncellemeler gerçekleştirilerek güncel Politika www.lupe.com.tr üzerinden yayınlanmaktadır.

7. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ VE KULLANMA YÖNTEMLERİ
KVKK Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Kişisel verilerine ilişkin olarak kişi gruplarının kullanabileceği haklar KVKK Madde 11’de yer almakta olup, aşağıdaki gibidir:

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
● KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu hükümler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılmasına İlişkin Esaslar
İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.lupe.com.tr web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Lupe Yazılım Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvuru Yolu Başvuru Adresi
KEP ile ileteceğiniz elektronik ileti lupe@hs01.kep.tr
Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz ileti kvkk@lupe.com.tr
Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru Üniversiteler Mahallesi 1596 Cad. Hacettepe Üniversitesi(Teknokent Sit. Hacettepe Üniversitesi(Teknokent) Apt. No: 6 E/32 Çankaya/Ankara