Gümrük & Dış Ticaret Paketi

     

Dijital Dönüşüm

ihtiyaç duyduğunuz profesyonel ve doğru çözümler için ürünlerimizi inceleyin

Başlıca Dış Ticaret Süreçleri Hangileridir?

Bu süreçler, ihtiyaç duyulan ürünlerin yurt dışından ithal edilmesi, üretilen veya satışı yapılan ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesi ve ithalat ile ihracat sırasında gümrükte yapılan tescil işlemleri olarak sıralanabilir.

Dış Ticaret Süreçlerinde Hangi Sorunlar İle Karşılaşılır?

SAP sistemi üzerinde ithalat ve ihracat ile ilgili standart bir modül yoktur.
İthal edilen mallara ilişkin borç-alacak takibi parçalı olarak yapılamaz.
Antrepo depo stokları anlık olarak izlenemez.
Gümrük müşavirlik firması ile olan iletişimin mail ve telefon ile yürütülmeye çalışılması hata riskini yükseltirken, zaman kaybı yaşanır ve süreç tek platformdan takip edilemez.Müşavirlik firmasının yapmış olduğu gümrük masraflarına ilişkin faturaların SAP sistemine manuel olarak girilmesi muhasebe departmanına ayrıca bir yük bindirir.

Lupe Dış Ticaret Paketi Nedir?

Lupe Danışmanlık tarafından sunulan Dış Ticaret Paketi, SAP ABAP Platformunda geliştirilmiş olan bir ithalat-ihracat kokpiti ve SAP Fiori platformunda geliştirilmiş olan bir gümrük müşavirlik WEB portalinden oluşmaktadır.
Kokpit aracılığıyla gerekli ithalat-ihracat talepleri yaratılarak gümrük müşavirlik firmasının portaline gönderilir. Müşavirlik firması oluşturduğu beyanname bilgilerini, yaptığı gümrük masraflarını ve dokümanların elektronik biçimlerini, gümrük müşavirlik portali aracılığı ile ithalat ihracat kokpitine gönderir.
Kayıtlara ilişkin muhasebe işlemleri kokpit aracılığı ile otomatik olarak yürütülür.

Lupe Dış Ticaret Paketi Size Neler Kazandırır?

İşletmeleri hem müşterilerle hem de iş birliği yapabileceği ticaret ortaklarıyla bir araya getiren online bir platform olan SAP Business Network, firmaların bilgi birikimlerinin ortak akıla dönüşmesinin gücünden yararlanarak yeni iş yapış şekilleri keşfetmelerini ve sorunlarla daha güçlü bir şekilde mücadele etmelerine olanak sağlar. Bu network ile yapılabilecekler genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Tüm ithalat ve ihracat taleplerinizi tek platformda toplar, izler ve yönetirsiniz.
  • Gümrük müşavirlik firmasıyla olan e- posta ve telefon trafiği en aza indirilerek tüm trafik tek bir portal üzerinden yönetilir.
  • Gümrükleme süreçleri ile ilgili tüm evraklar, ithalat-ihracat talebinin üzerinde kayıt altına alınarak evrak yönetimi sağlanır.
  • Gümrükleme ile ilgili tüm masraf ve faturalar, doğrudan ya da malzemenin maliyetine eklenecek şekilde muhasebeleştirildiği için muhasebe departmanın iş yükü azalır.
  • Antrepo depo stoklarının takibi SAP sistemi üzerinden yapılabilir hale gelir.
  • İthalat işlemlerinde yurt dışındaki satıcı sürecin başında SAS tutarı kadar alacaklandırılır, ardından ürünler ithal edildikçe borçlandırma kayıtları yaratılarak söz konusu alacak tutarı eritilir. Böylece ilgili satıcıyla ilgili borç-alacak bakiyelerinin doğru bir şekilde takibi sağlanır.

Detaylar için bizi her zaman arayabilirsiniz +90 312 219 52 30

"AYRINTILI BİLGİ İSTEYİN" size özel çözümlerimizi sunalım!