E-İRSALİYE

     

Dijital Dönüşüm

ihtiyaç duyduğunuz profesyonel ve doğru çözümler için ürünlerimizi inceleyin

E-İrsaliye Nedir? Neden İhtiyaç Duyulur?

E-İrsaliye, irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, veri biçimi ve standartları GİB tarafından düzenlenen, satıcı ve alıcı tarafların birbirlerine kapalı bir sistemde elektronik ortamda göndermiş olduğu belgedir.

E-İrsaliye İle İlgili Yasal Mevzuat Nedir?

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler E-İrsaliye ile ilgili maddenin konusunu oluşturmaktadır. Bu tebliğde düzenlenen E-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-İrsaliye Uygulamasına Nasıl Başvuru Yapılır?

E-İrsaliye uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin öncelikle E-Fatura kullanıcısı olmaları gerekmektedir. Mükellefler, E-İrsaliye uygulamasını, E-Fatura uygulamasında tercih ettikleri yöntem ile kullanmak zorundadır. E- fatura sistemine kayıtlı tüm kullanıcılar 3 yöntem kullanabilir. Bunlar, GİB'in sunduğu web uygulaması, tam entegrasyon yöntemi ve özel entegrasyon yöntemidir.

Lupe E-İrsaliye Kullanan İşletmeler Hangi Avantajlara Sahip Olur?

 • Kağıt, basım ve kargolama maliyetleri azalır.
 • Çalışanların operasyonel iş gücü daha verimli kullanılabilir.
 • Gönderilen belgelerin karşı tarafa anında ulaşması ile zaman tasarrufu sağlanır.
 • Online sistemde irsaliye belgesine istenilen zamanda ulaşılır.
 • Elektronik ortama taşınan irsaliyelerin fazla kağıt tüketiminin önüne geçmesi, doğanın korunmasına destek olur.
 • Belge uyuşmazlıkları eski sisteme göre çok daha hızlı bir şekilde çözümlebilir.

Lupe E-İrsaliye Ürünü Hangi İhtiyaçlara Karşılık Verir?

 • Türkiye’nin en büyük özel entegratörü QNB Efinans ile SAP sistemi arasındaki tüm entegrasyon süreçlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirerek kullanıcı tarafındaki yükü azaltır.
 • Kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına entegratör firma ile köprü kurarak hızlı bir şekilde cevap verir.
 • SAP sistemi içinde oluşturulan irsaliyeyi GİB’in istediği formata dönüştürür.
 • Dinamik yapısı sayesinde, mevzuat değişikliklerinde kullanıcı tarafın iş süreçlerinin devamlılığını gözeterek uyum sağlar.
 • E-Arşiv faturalarınız QNB Efinans portalinde 10 yıl boyunca saklanır (üyeliğinizi iptal etseniz bile).
 • Ekstra sunucu yatırımı ve bakım-idame gerektirmez.
 • ABAP platformunda geliştirilmiştir ve SAP sisteminiz içinde çalışır, ayrı bir portale ya da üçüncü parti programlara ihtiyaç duymaz.

Detaylar için bizi her zaman arayabilirsiniz +90 312 219 52 30

"AYRINTILI BİLGİ İSTEYİN" size özel çözümlerimizi sunalım!